آژاکس در بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق ۹۷

بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق

Electrical Power Distribution Conference

۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷ پژوهشگاه نیرو

منتظر حضور شما عزیزان در غرفه شرکت آژاکس – توان ره صنعت در بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق هستیم . (غرفه های ۵۰ و ۵۱ )

نمایشگاه شبکه های توزیع نیروی برق 97