به منظور اتصال کابل های آلومیینومی به تجهیزات مسی (شینه ها و بوشینگ ها) از اتصالات بیمتال کابل استفاده می گردد. در صورت استفاده از اتصالات تمام مس در این نوع …