ابزار نصب (کشش و برش) بست های پلاستیکی (نایلونی) (DTT)

بهترین انتخاب جهت نصب بست کمربندی پلاستیکی (کشش کامل بست کمربندی و برش خــودکار آن پـس از کشـش) با عرض ۲٫۵ الی ۴٫۸ میلیمتر

  • ابزار نصب بست کمربندی پلاستیکی