معرفی محصول: پرس هیدرولیک ۳۰۰-۱۰

حاوی ۱۲ عدد دای جهت پرس شش ضلعی انواع کابلشو/رابط از سایز ۱۰ الی ۳۰۰ میلیمتر مربع جعبه از جنس پلاستیک سخت با درب قفل شو