کلید های قطع و وصل فشاری روکار IP54

این نوع کلید های دکمه دار، راه حل اقتصادی بسیار خوب برای قطع و وصل بارهای اهمی و کارگاهی، خانگی و تجاری تکفاز و سه فاز تا حدود ۳۰ آمپر از قبیل روشنایی سالن ها و موتورهای کوچک و هواکش سالن ها و ماشین آلات برقی می باشد.

  • کلید های قطع و وصل فشاری روکار