کلیدگردان فن کویل و اجاق گاز

• این نوغ کلیدهای گردان مورد استفاده در فن کویل ها و اجاق گاز (جوجه گردان) می باشد.

• کلید های فن کویل، دارای چهار حالت “خاموش”، “کند”، “تند” و “بسیار تند” می باشد.

• کلید های جوجه گردان نیز دارادی چهار حالت “خاموش”، “جوجه گردان 1″، “جوجه گردان 1 و 2″، و “جوجه گردان 1 و 2 و 3” می باشد.

• این کلید ها با تعداد کنتاکت های مختلف، و عملکرد های سوئیچینگ گوناگون بنا به درخواست مشتری، قابل تولید می باشند.

• به دلیل ابعاد کوچک و ظرافت ساخت این نوع کلیدها، در مواردی که کلید های معمول گردان به دلیل سایز بزرگتر قابل استفاده نیستند، کلید های ایده آلی محسوب می گردند.